ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με Αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 του E.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

Joomla templates by a4joomla